AdBlue

Användningen av AdBlue ökar hela tiden på grund av skärpta EU-krav när det gäller utsläpp av partiklar, främst kväveoxider, från dieselfordon. Både tunga fordon och nyare dieselbilar behöver tanka eller fylla på AdBlue. Behöver du komplettera din drivmedelsanläggning med möjlighet att tanka AdBlue är vår AdBlue Dispenser Unit ett lättinstallerat alternativ som ger god kapacitet både för kommersiella och egna anläggningar.

Lättplacerad

AdBlue-enheten är kompakt och lätt att placera i anslutning till en befintlig drivmedelsanläggning. Den minsta modellen är endast 2,0 * 1,2 meter. Placeringen av pistol och panel kan anpassas till antingen på kortändan eller höger/vänster långsida. Själva enheten är byggd på en ramkonstruktion som gör att den kan lyftas på plats eller senare flyttas med hjälp av en gaffeltruck.

adblue

 

Anpassad för nordiskt klimat

Eftersom AdBlue till stor del består av vatten måste vätskan hållas vid en temperatur på minst -11 grader C. CODABs AdBlue enhet har isolerad tank, värmeelement och ett styrsystem som övervakat värme, kyla, nivå, läckage och överfyllnad. Allt för att tankningen ska fungera året om, även i de norra delarna av landet!

AdBlue winter

Kapacitet

Välj den kapacitet som är lämplig för den specifika anläggningen, men tänk på att AdBlue-användningen troligen kommer att öka i takt med att EU-kraven på lägre utsläpp gradvis skärps. AdBlue-enheten levereras med kapacitet från 1.300 liter upp till 10.000 liter.

Enkel att integrera

Pumpsystemet kan kopplas till en kortterminal både via seriell kommunikation och som mekanisk pump (multiwire).

 

Ladda ned produktblad