Analys och administration: TapNet

I TapNet kan du analysera, administrera och övervaka det som händer på dina stationer – i realtid. TapNet fungerar på alla datorer, surfplattor och mobiler och är öppet för integration med andra verksamhetssystem.

Intelligent, visuell analys

Med TapNets nya funktionalitet TapNet Analytics kan du visualisera och utforska all den information som finns om ditt stationsnätverk.

Med visuell dataanalys går det snabbare och enklare att hitta de intressanta sambanden och att identifiera mönster eller orsaker till variationer i försäljningen.

Det gör att du kan fatta bättre beslut om allt från leveranser och investeringar till stationernas geografiska lägen, marknadsföring och öppettider. Du får också en samlad översikt över larm och möjlighet att mäta stationernas tillgänglighet.

I TapNet Analytics ingår en full uppsättning standardrapporter som är färdiga att använda. Ytterligare rapporter kan utvecklas för dig som har behov av specifikt anpassade analyser.

Försäljning och fakturering

I TapNet kan du hantera priser för de bränslen eller den laddning som du erbjuder, skapa kundgrupper med olika typer av begränsningar och definiera olika rabatter.

Dina kunder kan använda allt från vanliga betal- och kreditkort till lojalitetskort eller TapNet-appen för att tanka. Oavsett kan du sköta all administration och beställningar av nya kort från TapNet.

Fakturering gör du antingen direkt från TapNet eller så integrerar du systemet med ditt affärssystem.

Öka din täckning genom samarbeten

Med hjälp av TapNet kan du etablera samarbeten med andra stationsägare, så att dina kunder kan använda samma kort för att tanka på alla stationer inom samarbetet.

På så sätt kan du erbjuda en större geografisk täckning för dina kundkort utan att behöva etablera flera egna stationer. Du kan etablera samarbeten både med nätverk som använder TapNet och sådana som inte gör det.

 

 

Ladda ned produktblad

Bränsleavstämning och inköp

I TapNet är det lätt att stämma av rapporterad försäljning mot uppmätta volymer i cisternerna.

Tillgång till information om bränslenivåer i realtid och historiska försäljningsrapporter gör planeringen av inköp och bränsleleveranser enklare att hantera.

Övervakning

Via TapNet kan du övervaka din station på distans och få larm om något behöver åtgärdas, till exempel att pappret är slut i kvittoskrivaren eller bränslenivån låg i en cistern. Samtliga larm kan skickas som e-post eller SMS till en eller flera mottagare.

 

Anslutning av utrustning och system

Terminaler, nivåmätning, kassasystem, prisskyltar med mera ansluts till TapNet, antingen via en fast internetanslutning, eller via 3G/4G-router. Kontakta CODAB om du vill veta vilken utrustning som är kompatibel.