ATG – Nivåmätning för cisterner

CODAB Monitoring System är ett prisvärt system för nivåmätning (ATG – automatic tank gauging) där mätprober i cisternen kopplas till TapNet. Där får du bränslemängderna rapporterade i realtid för en effektiv uppföljning, kontroll och planering av distribution och leveranser.

Nivåmätning bränsle cistern