Betalterminal – PT Premium

PT Premium är en modern och kundvänlig terminal med stor och tydlig pekskärm som är enkel att använda. Terminalen är certifierad för att läsa chipkort (EMV) och kontaktlösa kort (NFC) och är MID-godkänd. Utrustad med en snabb kvittoskrivare för minimal väntetid. Terminalen ansluts till banksystem och TapNet via 3G eller 4G.

Med terminalen ansluten till TapNet kan du övervaka stationen och få larm skickade när något behöver åtgärdas.

Anslutning av pumpar och laddstationer

PT Premium har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden:

  • Compaq
  • Wayne CL
  • Wayne DART
  • Autotank CL
  • Tatsuno
  • IFSF
  • Petrotect Euro 2000/5000
  • Mekaniska pumpar
  • Laddstationer, OCPP-protokoll

Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att ansluta till samma terminal.

Anslutning av prisskylt

Vissa prisskyltar går att koppla direkt till PT Premium. När priset ändras i TapNet uppdateras det samtidigt både på pumpen och skylten. Kontakta oss för information om din skylt är kompatibel!  Även nivåmätningssystem går att ansluta direkt till PT Premium. Kontakta oss för information om kompatibilitet!

Tanka med tag

PT Premium kan kompletteras med läsare för RFID-taggar. Taggarna registreras i TapNet och kopplas till ett kort. För ökad säkerhet kan taggen kombineras med PIN-kod för tankning. Det finns också möjlighet att koppla Petropoint till PT Premium, för extra säker och snabb tankning.

 

Ladda ned produktblad

 

betalterminal AMV NFC SMS RFID kontaktlös