Station-to-Go

Station-to-Go är vårt koncept för kompletta, nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar som placeras ovan mark. Allt från tank till terminaler och dispensrar ingår. Du kan snabbt få igång en ny anläggning där behovet finns.

Nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar

Station-to-Go levereras med cisterner enligt kraven i EN 12285-2, som enkel eller dubbelmantlad cistern, beroende på vilka miljökrav som är aktuella på platsen. cisternerna blästras och korrosionsskyddas utvändigt till korrosionsklass C3.För ökad livslängd rekommenderar vi även invändig behandling, särskilt vid användning av biobränsleblandningar. Cisternen kan delas in i flera fack för att hantera flera olika bränslekvaliteter.

Konfigurera fritt

Du väljer själv vilken terminal och vilken eller vilka pumpar du vill ha på din anläggning och hur dessa ska vara utrustade. Det går också att beställa en anläggning med tom plattform för att en lokal installatör ska kunna installera dispenser och kortterminal. Anläggningen kan också utrustas med nivå- och läckageövervakning och koppling till TapNet för administration och transaktionshantering.Station-to-Go kan levereras antingen med fullt åtkomlig tank eller med tak och väggar runt cisternen, lämpliga för profilering eller reklambudskap.

Fördelar

  • Nyckelfärdig lösning
  • Snabb leverans
  • Kostnadseffektivt
  • Minimalt med förberedande markarbeten
  • Kan omlokaliseras vid behov
Ladda ned produktblad

 

Containerstation typ A
Containerstation typ B