Referenser

FuelNet Manager är redan en beprövad produkt som installerats på över 1000 stationer, och integrerats och testats med många olika typer av utrustning och POS-system.