Station-to-Go

Station-to-Go är vårt koncept för kompletta, nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar som placeras ovan mark. Allt från tank till terminaler och dispensrar ingår. Du kan snabbt få igång en ny anläggning där behovet finns.

Nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar

Station-to-Go levereras med cisterner enligt kraven i EN 12285-2, som enkel eller dubbelmantlad cistern, beroende på vilka miljökrav som är aktuella på platsen. cisternerna blästras och korrosionsskyddas utvändigt till korrosionsklass C3. För ökad livslängd rekommenderar vi även invändig behandling, särskilt vid användning av biobränsleblandningar. Cisternen kan delas in i flera fack för att hantera flera olika bränslekvaliteter.

Konfigurationer

Station-to-Go levereras antingen nyckelfärdig, eller med tom plattform för att en lokal installatör ska kunna installera dispenser och kortterminal. Ett integrerat tak skyddar mot regn och snö. Anläggningen kan också utrustas med nivåövervakning, läckageövervakning och koppling till TapNet för administration och transaktionshantering.

Station av Typ A är designad med åtkomlig tank medan Typ B har väggar och tak runt cisternen, lämpliga för profilering eller reklambudskap.

Fördelar

  • Nyckelfärdig lösning
  • Snabb leverans
  • Kostnadseffektivt
  • Minimalt med förberedande markarbeten
  • Kan omlokaliseras vid behov

 

Typ A

Containerstation typ A

Typ B

Containerstation typ B